لوله PVC-U استخری یزد پولیکا

لوله PVC-U استخری یزد پولیکا

لوله PVC-U استخری یزد پولیکا     شاخه 5 متری یک سر کوپله قطر (mm) ضخامت (mm) PN بسته بندی ۲۰ ۱/۵ ۱۶ کاور ۲۵ ۱/۹ ۱۶ کاور ۳۲ ۲/۴ ۱۶ کاور ۴۰ ۳ ۱۶ کاور ۵۰ ۳/۷ ۱۶ کاور ۶۳ ۴/۷ ۱۶ کاور ۷۵ ۵/۶ ۱۶ کاور ۹۰ ۶/۷ ۱۶ کاور ۱۱۰ ۶/۶ ۱۶ […]

همه دسته ها