لوله PVC-U فاضلابی پوش فیتی یزد پولیکا

لوله PVC-U فاضلابی پوش فیتی یزد پولیکا

لوله PVC-U فاضلابی پوش فیتی یزد پولیکا     شاخه 6 متری یک سر پوش فیت قطر (mm) حوزه کاربرد ضخامت (mm) سفتی حلقه ای (SN) ۱۱۰ B ۳/۲ – ۱۱۰ BD ۳/۲ ۴ ۱۱۰ BD ۳/۲ ۸ ۱۲۵ B ۳/۲ – ۱۲۵ BD ۳/۲ ۴ ۱۶۰ B ۳/۲ – ۱۶۰ BD ۴ ۴ مشتری […]

لوله PVC-U استخری یزد پولیکا

لوله PVC-U استخری یزد پولیکا

لوله PVC-U استخری یزد پولیکا     شاخه 5 متری یک سر کوپله قطر (mm) ضخامت (mm) PN بسته بندی ۲۰ ۱/۵ ۱۶ کاور ۲۵ ۱/۹ ۱۶ کاور ۳۲ ۲/۴ ۱۶ کاور ۴۰ ۳ ۱۶ کاور ۵۰ ۳/۷ ۱۶ کاور ۶۳ ۴/۷ ۱۶ کاور ۷۵ ۵/۶ ۱۶ کاور ۹۰ ۶/۷ ۱۶ کاور ۱۱۰ ۶/۶ ۱۶ […]