لوله PVC-U فاضلابی پوش فیتی یزد پولیکا

لوله PVC-U فاضلابی پوش فیتی یزد پولیکا

لوله PVC-U فاضلابی پوش فیتی یزد پولیکا     شاخه 6 متری یک سر پوش فیت قطر (mm) حوزه کاربرد ضخامت (mm) سفتی حلقه ای (SN) ۱۱۰ B ۳/۲ – ۱۱۰ BD ۳/۲ ۴ ۱۱۰ BD ۳/۲ ۸ ۱۲۵ B ۳/۲ – ۱۲۵ BD ۳/۲ ۴ ۱۶۰ B ۳/۲ – ۱۶۰ BD ۴ ۴ مشتری […]

همه دسته ها