لوله PVC-U آبرسانی تحت فشار یزد پولیکا

لوله PVC-U آبرسانی تحت فشار یزد پولیکا

لوله PVC-U آبرسانی تحت فشار یزد پولیکا     شاخه 6 متری اورینگی قطر (mm) ضخامت (mm) SDR S PN ۵۰ ۲ ۲۶ ۱۲/۵ ۸ ۵۰ ۲/۴ ۲۱ ۱۰ ۱۰ ۵۰ ۳ ۱۷ ۸ ۱۲/۵ ۵۰ ۳/۷ ۱۳/۶ ۶/۳ ۱۶ ۵۰ ۴/۶ ۱۱ ۵ ۲۰ ۶۳ ۲ ۳۳ ۱۶ ۶ ۶۳ ۲/۵ ۲۶ ۱۲/۵ ۸ […]

لوله PVC-U فاضلابی یزد پولیکا

لوله PVC-U فاضلابی یزد پولیکا

لوله PVC-U فاضلابی یزد پولیکا     شاخه 6 متری یک سر کوپله قطر (mm) حوزه کاربرد ضخامت (mm) سفتی حلقه ای (SN) ۳۲ B ۳ – ۴۰ B ۳ – ۵۰ B ۳ – ۶۳ B ۳ – ۷۵ B ۳ – ۷۵ BD ۳ ۴ ۸۰ B ۳ – ۸۰ BD ۳ ۴ […]

لوله PVC-U نارنجی یزد پولیکا

لوله PVC-U نارنجی یزد پولیکا

لوله PVC-U نارنجی یزد پولیکا     استاندارد: ISIRI13361-2 و ISO 1452-2 قطر (mm) ضخامت (mm) PIN ۲۲۵ ۷/۵ ۸ مشتری گرامی شما می توانید جهت سفارش و اطلاع از قیمت تک و عمده این محصول با شماره تلفن های :  076-33660427 – دفتر مرکزی  09173619815 – صدای مشتری (انتقادات و پیشنهادات)  09170701454  09170701455 –  09170701456  تماس […]

لوله PVC-U فاضلابی یزد پولیکا

لوله PVC-U فاضلابی یزد پولیکا

لوله PVC-U فاضلابی یزد پولیکا     شاخه 6 متری یک سر اورینگ قطر (mm) SDR حوزه کاربرد ضخامت (mm) سفتی حلقه ای (SN) ۱۱۰ ۴۱ U,UD ۳/۲ ۴ ۱۱۰ ۳۴ U,UD ۳/۲ ۸ ۱۱۰ ۲۶ U,UD ۴/۲ ۱۶ ۱۲۵ ۴۱ U,UD ۳/۲ ۴ ۱۲۵ ۳۴ U,UD ۳/۷ ۸ ۱۲۵ ۲۶ U,UD ۴/۸ ۱۶ ۱۶۰ […]

لوله برقی PVC -U یزد پولیکا

لوله برقی PVC -U یزد پولیکا

لوله برقی PVC -U یزد پولیکا     شاخه 6متری یک سر کوپله الکترو پایپ قطر (mm) ضخامت (mm) رنگ ۲۰ ۱/۵ سفید ۲۵ ۱/۵ سفید مشتری گرامی شما می توانید جهت سفارش و اطلاع از قیمت تک و عمده این محصول با شماره تلفن های :  076-33660427 – دفتر مرکزی  09173619815 – صدای مشتری (انتقادات […]

لوله آنتی یووی H-Vent یزد پولیکا

لوله آنتی یووی H-Vent یزد پولیکا

لوله آنتی یووی H-Vent یزد پولیکا     شاخه 1/8 متری یک سر کوپله قطر (mm) ضخامت (mm) حوزه کاربرد ۶۳ ۳ B ۹۰ ۳ B ۱۱۰ ۳/۲ B ۱۲۵ ۳/۲ B ۱۶۰ ۳/۲ B مشتری گرامی شما می توانید جهت سفارش و اطلاع از قیمت تک و عمده این محصول با شماره تلفن های […]

لوله PVC-U فاضلابی پوش فیتی یزد پولیکا

لوله PVC-U فاضلابی پوش فیتی یزد پولیکا

لوله PVC-U فاضلابی پوش فیتی یزد پولیکا     شاخه 6 متری یک سر پوش فیت قطر (mm) حوزه کاربرد ضخامت (mm) سفتی حلقه ای (SN) ۱۱۰ B ۳/۲ – ۱۱۰ BD ۳/۲ ۴ ۱۱۰ BD ۳/۲ ۸ ۱۲۵ B ۳/۲ – ۱۲۵ BD ۳/۲ ۴ ۱۶۰ B ۳/۲ – ۱۶۰ BD ۴ ۴ مشتری […]

لوله PVC-U استخری یزد پولیکا

لوله PVC-U استخری یزد پولیکا

لوله PVC-U استخری یزد پولیکا     شاخه 5 متری یک سر کوپله قطر (mm) ضخامت (mm) PN بسته بندی ۲۰ ۱/۵ ۱۶ کاور ۲۵ ۱/۹ ۱۶ کاور ۳۲ ۲/۴ ۱۶ کاور ۴۰ ۳ ۱۶ کاور ۵۰ ۳/۷ ۱۶ کاور ۶۳ ۴/۷ ۱۶ کاور ۷۵ ۵/۶ ۱۶ کاور ۹۰ ۶/۷ ۱۶ کاور ۱۱۰ ۶/۶ ۱۶ […]

همه دسته ها