سینک ظرفشویی 437 کن

سینک ظرفشویی 437 کن

سینک ظرفشویی 437 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 470 * 1200 میلیمتر ضخامت ورق: 0.7 میلیمتر مشخصات استنلس استیل: فولاد ضد زنگ AISI 304 سینی – عمق لگن: عمیق جلوگیری از نفود آب به کابینت – 19 سانتیمتر موقعیت لگن – تعداد لگن فیلتر: چپ و راست – 2 جا مایع – سبد […]

سینک ظرفشویی 438 کن

سینک ظرفشویی 438 کن

سینک ظرفشویی 438 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 470 * 1200 میلیمتر ضخامت ورق: 0.7 میلیمتر مشخصات استنلس استیل: فولاد ضد زنگ AISI 304 سینی – عمق لگن: عمیق جلوگیری از نفود آب به کابینت – 19 سانتیمتر موقعیت لگن – تعداد لگن فیلتر: چپ و راست – 2 جا مایع – سبد […]

سینک ظرفشویی 439 کن

سینک ظرفشویی 439 کن

سینک ظرفشویی 439 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 470 * 1200 میلیمتر ضخامت ورق: 0.6 میلیمتر مشخصات استنلس استیل: فولاد ضد زنگ AISI 304 سینی – عمق لگن: عمیق جلوگیری از نفود آب به کابینت – 19 سانتیمتر موقعیت لگن – تعداد لگن فیلتر: چپ و راست – 2 جا مایع – سبد […]

سینک ظرفشویی 7033-P کن

سینک ظرفشویی 7033-P کن

سینک ظرفشویی 7033-P کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 495 * 985 میلیمتر ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر مشخصات استنلس استیل: فولاد ضد زنگ AISI 304 سینی – عمق لگن: عمیق جلوگیری از نفود آب به کابینت – 20 سانتیمتر موقعیت لگن – تعداد لگن فیلتر: چپ و راست – 2 جا مایع – سبد […]

سینک ظرفشویی 7034-P45 کن

سینک ظرفشویی 7034-P45 کن

سینک ظرفشویی 7034-P45 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 495 * 985 میلیمتر ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر مشخصات استنلس استیل: فولاد ضد زنگ AISI 304 سینی – عمق لگن: عمیق جلوگیری از نفود آب به کابینت – 20 سانتیمتر موقعیت لگن – تعداد لگن فیلتر: چپ و راست – 1 جا مایع – سبد […]

سینک ظرفشویی 7034-S45 کن

سینک ظرفشویی 7034-S45 کن

سینک ظرفشویی 7034-S45 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 495 * 985 میلیمتر ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر مشخصات استنلس استیل: فولاد ضد زنگ AISI 304 سینی – عمق لگن: عمیق جلوگیری از نفود آب به کابینت – 20 سانتیمتر موقعیت لگن – تعداد لگن فیلتر: چپ و راست – 1 جا مایع – سبد […]

سینک ظرفشویی 8022-P کن

سینک ظرفشویی 8022-P کن

سینک ظرفشویی 8022-P کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 475 * 1135 میلیمتر ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر مشخصات استنلس استیل: فولاد ضد زنگ AISI 304 سینی – عمق لگن: عمیق جلوگیری از نفود آب به کابینت – 20 سانتیمتر موقعیت لگن – تعداد لگن فیلتر: چپ و راست – 2 جا مایع – سبد […]

سینک ظرفشویی 8031-P45 کن

سینک ظرفشویی 8031-P45 کن

سینک ظرفشویی 8031-P45 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 495 * 1135 میلیمتر ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر مشخصات استنلس استیل: فولاد ضد زنگ AISI 304 سینی – عمق لگن: عمیق جلوگیری از نفود آب به کابینت – 20 سانتیمتر موقعیت لگن – تعداد لگن فیلتر: چپ و راست – 2 جا مایع – سبد […]

سینک ظرفشویی 8041-P45 کن

سینک ظرفشویی 8041-P45 کن

سینک ظرفشویی 8041-P45 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 495 * 1135 میلیمتر ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر مشخصات استنلس استیل: فولاد ضد زنگ AISI 304 سینی – عمق لگن: عمیق جلوگیری از نفود آب به کابینت – 20 سانتیمتر جا مایع – سبد کوچک: دارد – ندارد تخته گوشت – ژل براق کننده: ندارد […]

سینک ظرفشویی 8052-P کن

سینک ظرفشویی 8052-P کن

سینک ظرفشویی 8052-P کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 475 * 1135 میلیمتر ضخامت ورق: 0.8 میلیمتر مشخصات استنلس استیل: فولاد ضد زنگ AISI 304 سینی – عمق لگن: عمیق جلوگیری از نفود آب به کابینت – 20 سانتیمتر موقعیت لگن – تعداد لگن فیلتر: چپ و راست – 2 جا مایع – سبد […]

همه دسته ها