سه راه تبدیل 45 درجه دو سرکوپل یزد پولیکا

سه راه تبدیل 45 درجه دو سرکوپل یزد پولیکا

سه راه تبدیل 45 درجه دو سرکوپل یزد پولیکا     سایز حوزه کاربرد ضخامت (mm) حوزه کاربرد ضخامت (mm) SN رنگ ۶۳*۹۰ B ۳ BD ۳ ۴ طوسی ۶۳*۱۱۰ B ۳/۲ BD ۳/۲ ۴ طوسی ۹۰*۱۱۰ B ۳/۲ BD ۳/۲ ۴ طوسی ۶۳*۱۲۵ B ۳/۲ BD ۳/۲ ۴ طوسی ۹۰*۱۲۵ B ۳/۲ BD ۳/۲ […]

سه راه دریچه بازدید 90 درجه یزد پولیکا

سه راه دریچه بازدید 90 درجه یزد پولیکا

سه راه دریچه بازدید 90 درجه یزد پولیکا     در بالاترین نقطه هر شاخه انشعاب افقی در محل تغییر امتداد بیش از 45 درجه لوله های افقی فاضلاب در پایین ترین قسمت، قبل از زانوی پایین لوله قائم فاضلاب روی لوله اصلی افقی، بلافاصله بعد از خروج از ساختمان سایز حوزه کاربرد ضخامت (mm) […]

سه راه اورینگی یزد پولیکا

سه راه اورینگی یزد پولیکا

سه راه اورینگی یزد پولیکا     قطر (mm) ضخامت (mm) SDR S PN ۲۰۰ ۴/۹ ۴۱ ۲۰ ۶ ۲۰۰ ۶/۲ ۳۳ ۱۶ ۸ ۲۰۰ ۷/۷ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰ ۲۵۰ ۶/۲ ۴۱ ۲۰ ۶ ۲۵۰ ۷/۷ ۳۳ ۱۶ ۸ ۲۵۰ ۹/۶ ۲۶ ۱۲/۵ ۱۰ ۳۱۵ ۷/۷ ۴۱ ۲۰ ۶ ۳۱۵ ۹/۷ ۳۳ ۱۶ ۸ مشتری […]

همه دسته ها