سه راه دریچه بازدید 90 درجه یزد پولیکا

سه راه دریچه بازدید 90 درجه یزد پولیکا

سه راه دریچه بازدید 90 درجه یزد پولیکا     در بالاترین نقطه هر شاخه انشعاب افقی در محل تغییر امتداد بیش از 45 درجه لوله های افقی فاضلاب در پایین ترین قسمت، قبل از زانوی پایین لوله قائم فاضلاب روی لوله اصلی افقی، بلافاصله بعد از خروج از ساختمان سایز حوزه کاربرد ضخامت (mm) […]

همه دسته ها