زانوی 45 درجه دو سر کوپل یزد پولیکا

زانوی ۴۵ درجه دو سر کوپل یزد پولیکا

زانوی ۴۵ درجه دو سر کوپل یزد پولیکا     اجرای آسان و سریع تر شبکه لوله کشی فاضلاب مقاوم در برابر مواد شیمیایی عدم نیاز به داغ کردن لوله یا اتصال سطح صاف و صیقلی کاهش هزینه های نصب مقاوم در برابر تغییر شکل هنگام اجرا سایز حوزه کاربرد ضخامت (mm) حوزه کاربرد ضخامت […]

همه دسته ها