توالت فرنگی پارمیدا مروارید

توالت فرنگی پارمیدا مروارید

توالت فرنگی پارمیدا مروارید     برند توالت فرنگی: مروارید نوع توالت فرنگی: یک تکه سیستم تخلیه توالت فرنگی: توربوجت خروجی سیفون توالت فرنگی: کف آکس تخلیه توالت فرنگی (mm): 309 حجم آب مصرفی در هر تخلیه توالت فرنگی (لیتر): 8 درجه توالت فرنگی: 1, 2, 3 سایز توالت فرنگی: 71 ابعاد توالت فرنگی (cm): […]

همه دسته ها