اجاق گاز صفحه ای IG-8502 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8502 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8502 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020053 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای CG-8571M کن

اجاق گاز صفحه ای CG-8571M کن

اجاق گاز صفحه ای CG-8571M کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 505 * 850 سانتیمتر تعداد شعله – محل شعله پلوپز: 5 – وسط سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم […]

اجاق گاز صفحه ای iS-9502 کن

اجاق گاز صفحه ای iS-9502 کن

اجاق گاز صفحه ای iS-9502 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 490 * 875 میلیمتر تعداد شعله – محل شعله پلوپز: 5 – وسط نوع سرشعله: GENERAL – IRAN سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد […]

اجاق گاز صفحه ای iS-9506 کن

اجاق گاز صفحه ای iS-9506 کن

اجاق گاز صفحه ای iS-9506 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 490 * 865 میلیمتر تعداد شعله – محل شعله پلوپز: 5 – وسط نوع سرشعله: SABAF-DEFENDI سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: […]

اجاق گاز صفحه ای IG-8513 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8513 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8513 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020063 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای IG-8512 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8512 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8512 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020062 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای IG-8511 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8511 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020061 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای IG-8501 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8501 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8501 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020052 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای IG-8301 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8301 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8301 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 320 * 760 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020051 مشتری گرامی شما می توانید […]