اجاق گاز صفحه ای IG-8519 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8519 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8519 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020068 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای CG-8572M کن

اجاق گاز صفحه ای CG-8572M کن

اجاق گاز صفحه ای CG-8572M کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 505 * 850 سانتیمتر تعداد شعله – محل شعله پلوپز: 5 – وسط سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم […]

اجاق گاز صفحه ای IG-8504 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8504 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8504 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020055 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای IG-6401 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-6401 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-6401 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 475 * 590 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020048 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای IG-6403 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-6403 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-6403 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 475 * 590 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020050 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای IG-8502 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8502 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8502 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020053 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای IG-8503 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8503 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8503 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020054 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای CG-8571M کن

اجاق گاز صفحه ای CG-8571M کن

اجاق گاز صفحه ای CG-8571M کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 505 * 850 سانتیمتر تعداد شعله – محل شعله پلوپز: 5 – وسط سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم […]

اجاق گاز صفحه ای iS-9502 کن

اجاق گاز صفحه ای iS-9502 کن

اجاق گاز صفحه ای iS-9502 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 490 * 875 میلیمتر تعداد شعله – محل شعله پلوپز: 5 – وسط نوع سرشعله: GENERAL – IRAN سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد […]

اجاق گاز صفحه ای iS-9506 کن

اجاق گاز صفحه ای iS-9506 کن

اجاق گاز صفحه ای iS-9506 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 490 * 865 میلیمتر تعداد شعله – محل شعله پلوپز: 5 – وسط نوع سرشعله: SABAF-DEFENDI سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: […]

همه دسته ها