اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل Apple کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل Apple کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل Apple کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن مشتری گرامی شما می […]

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل 527G کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل 527G کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل 527G کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد برند: لوازم خانگی کن مشتری گرامی شما می توانید جهت سفارش […]

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل 526GC کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل 526GC کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل 526GC کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن مشتری گرامی شما می […]

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل 526G کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل 526G کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل 526G کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن مشتری گرامی شما می […]

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل 521G کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل 521G کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل 521G کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن مشتری گرامی شما می […]

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل 512G کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل 512G کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله کن مدل 512G کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن مشتری گرامی شما […]

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل CG8301 کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل CG8301 کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل CG8301 کن     برش صفحه کابینت: 375 * 810 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020031 مشتری گرامی شما […]

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل CG8503 کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل CG8503 کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل CG8503 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020033 مشتری گرامی […]

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل CG8505 کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل CG8505 کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل CG8505 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020035 مشتری گرامی […]

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل CG8506 کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل CG8506 کن

اجاق گاز صفحه ای پنج شعله مدل CG8506 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020036 مشتری گرامی […]

همه دسته ها