اجاق گاز صفحه ای IG-8519 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8519 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8519 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020068 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای IG-8504 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8504 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8504 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020055 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای IG-6401 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-6401 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-6401 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 475 * 590 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020048 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای IG-8502 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8502 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8502 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020053 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای IG-8503 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8503 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8503 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020054 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای iS-9502 کن

اجاق گاز صفحه ای iS-9502 کن

اجاق گاز صفحه ای iS-9502 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 490 * 875 میلیمتر تعداد شعله – محل شعله پلوپز: 5 – وسط نوع سرشعله: GENERAL – IRAN سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد […]

اجاق گاز صفحه ای iS-9506 کن

اجاق گاز صفحه ای iS-9506 کن

اجاق گاز صفحه ای iS-9506 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 490 * 865 میلیمتر تعداد شعله – محل شعله پلوپز: 5 – وسط نوع سرشعله: SABAF-DEFENDI سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: […]

اجاق گاز صفحه ای IG-8512 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8512 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8512 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020062 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای IG-8511 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8511 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020061 مشتری گرامی شما می توانید […]

اجاق گاز صفحه ای IG-8501 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8501 کن

اجاق گاز صفحه ای IG-8501 کن     ابعاد برش صفحه کابینت: 480 * 840 میلیمتر سیستم ایمنی: ترموکوپل ULTRA RAPID فندک: اتوماتیک توان حرارتی – گرید مصرف انرژی: 11 کیلووات – A پایه قهوه جوش – پایه نگهدارنده wok: دارد علامت استاندارد: 6641400925 برند: لوازم خانگی کن بارکد: 010101020052 مشتری گرامی شما می توانید […]

همه دسته ها