محصولات یزد پولیکا به جهت داشتن کیفیت، مقاومت و استحکام بالا در پروژه های مختلف آبیاری تحت فشار، زهکشی و آبرسانی فشار قوی صنعت کشاورزی، مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

همه دسته ها