لوله PVC-U فاضلابی یزد پولیکا

لوله PVC-U فاضلابی یزد پولیکا

اشتراک گذاری

WhatsApp
Telegram
Email

لوله PVC-U فاضلابی یزد پولیکا

 

 

  • شاخه 6 متری یک سر اورینگ
قطر (mm) SDR حوزه کاربرد ضخامت (mm) سفتی حلقه ای (SN)
۱۱۰ ۴۱ U,UD ۳/۲ ۴
۱۱۰ ۳۴ U,UD ۳/۲ ۸
۱۱۰ ۲۶ U,UD ۴/۲ ۱۶
۱۲۵ ۴۱ U,UD ۳/۲ ۴
۱۲۵ ۳۴ U,UD ۳/۷ ۸
۱۲۵ ۲۶ U,UD ۴/۸ ۱۶
۱۶۰ ۵۱ U ۳/۲ ۲
۱۶۰ ۴۱ U,UD ۴ ۴
۱۶۰ ۳۴ U,UD ۴/۷ ۸
۱۶۰ ۲۶ U,UD ۶/۲ ۱۶
۲۰۰ ۵۱ U ۳/۹ ۲
۲۰۰ ۴۱ U,UD ۴/۹ ۴
۲۰۰ ۳۴ U,UD ۵/۹ ۸
۲۰۰ ۲۶ U,UD ۷/۷ ۱۶
۲۵۰ ۵۱ U ۴/۹ ۲
۲۵۰ ۴۱ U,UD ۶/۲ ۴
۲۵۰ ۳۴ U,UD ۷/۳ ۸
۲۵۰ ۲۶ U,UD ۹/۶ ۱۶
۳۱۵ ۵۱ U ۶/۲ ۲
۳۱۵ ۴۱ U,UD ۷/۷ ۴
۳۱۵ ۳۴ U,UD ۹/۲ ۸
۳۱۵ ۲۶ U,UD ۱۲/۱ ۱۶
۳۵۵ ۵۱ U ۷ ۲
۳۵۵ ۴۱ U,UD ۸/۷ ۴
۳۵۵ ۳۴ U,UD ۱۰/۴ ۸
۳۵۵ ۲۶ U,UD ۱۳/۶ ۱۶
۴۰۰ ۵۱ U ۷/۹ ۲
۴۰۰ ۴۱ U,UD ۹/۸ ۴
۴۰۰ ۳۴ U,UD ۱۱/۷ ۸
۴۰۰ ۳۶ U,UD ۱۵/۳ ۱۶
۴۵۰ ۵۱ U ۸/۸ ۲
۴۵۰ ۴۱ U,UD ۱۱ ۴
۴۵۰ ۳۴ U,UD ۱۳/۲ ۸
۴۵۰ ۲۶ U,UD ۱۷/۲ ۱۶
۵۰۰ ۵۱ U ۹/۸ ۲
۵۰۰ ۴۱ U,UD ۱۲/۳ ۴
۵۰۰ ۳۴ U,UD ۱۴/۶ ۸
۵۰۰ ۲۶ U,UD ۱۹/۱ ۱۶
۶۳۰ ۵۱ U ۱۲/۳ ۲
۶۳۰ ۴۱ U,UD ۱۵/۴ ۴
۶۳۰ ۳۴ U,UD ۱۸/۴ ۸
۶۳۰ ۲۶ U,UD ۲۴/۱ ۱۶

مشتری گرامی شما می توانید جهت سفارش و اطلاع از قیمت تک و عمده این محصول با شماره تلفن های :

☎ 076-33660427 – دفتر مرکزی ☎ 09173619815 – صدای مشتری (انتقادات و پیشنهادات) ☎ 09170701454

☎ 09170701455 – ☎ 09170701456  تماس حاصل فرمایید.

همه دسته ها